Lidmaatschap

Aanmelden

Wat leuk dat je lid wilt worden van ZGV. Lid worden kan na overleg met de trainer van de desbetreffende les. Als de trainer akkoord gaat, dan kun je je aanmelden middels het digitale inschrijfformulier.


Kinderen zijn van harte welkom bij ZGV als zij de leeftijd van 3,5 jaar hebben bereikt. Een voorwaarde daarbij is wel dat het kind zindelijk moet zijn. Hieronder vindt u een link naar het digitale inschrijfformulier. Na akkoord van de vereniging ontvangt u een bevestiging in de mail van uw definitieve lidmaatschap. 


Op het digitale inschrijfformulier ziet u of een les vol is of niet. Als de les vol is komt u automatisch op de wachtlijst en is uw inschrijving niet definitief. U ontvangt een bevestiging per mail als uw aanmelding op de wachtlijst is geplaatst. Zodra er plek is in de les krijgt u hierover van ons bericht.


De contributie dient door uzelf te worden overgemaakt na ontvangst bevestiging.


Klik hier voor het inschrijfformulier.

Klik hier voor de algemene voorwaarden.

Klik hier voor de privacy voorwaarden.

Contributie


Contributiebedragen


De hoogte van de halfjaarlijkse contributie is afhankelijk van het aantal lessen dat u afneemt. Bij inschrijving wordt de hoogte van de eerste contributie berekend vanaf de inschrijfdatum.


De tarieven zijn als volgt:


1 les: €11,00

2e/3e les: €6 per les per maand


Contributiebetaling


De contributie dient één keer per halfjaar door uzelf te worden overgemaakt. U ontvangt hiervan een mail.


Inschrijfgeld


Bij inschrijving is éénmalig een bedrag verschuldigd van €5. Dit bedrag wordt eveneens automatisch geïncasseerd.


Opzeggen

In de Algemene Voorwaarden van ZGV staat het volgende opgenomen:


4. Opzeggen lidmaatschap


Opzegging van het lidmaatschao kan uitsltuitend schriftelijk en uiterlijk één maand voor afloop van het halfjaar bij de ledenadministratie.


Toelichting


Opzeggen is tweemaal per jaar mogelijk, per 1 januari en per 1 juli. Uw opzegging dient uiterlijk één maand voor deze data, dus uiterlijk 1 december of 1 juni, te zijn verstuurd aan de ledenadministratie. Opzeggingen die worden ontvangen na die data kunnen niet worden gehonoreerd.


Opzeggen is alleen via E-mail mogelijk.

Van opzegging wordt geen bevestiging verstrekt.